Висящите градини на Семирамида
В най-забележителното царство измежду царствата, намиращо се в двуречието, между реките Тигър и Ефрат, където според Библията бил земният рай, се намира друго от седемте чудеса на света – Висящите градини на Семирамида във Вавилон. Според Филон градината била “прелест и радост за очите”. А Страбон казва за нея: “Градината е във вид на квадрат и ...
В най-забележителното царство измежду царствата, намиращо се в двуречието, между реките Тигър и Ефрат, където според Библията бил земният рай, се намира друго от седемте чудеса на света – Висящите градини на Семирамида във Вавилон. Според Филон градината била “прелест и радост за очите”. А Страбон казва за нея: “Градината е във вид на квадрат и всяка нейна страна е дълга четири плетри (т.е. приблизително 120 метра). Държи се от сводове, които се опират в подставки от каменни блокове, наредени един върху друг, като кубове. Каменните подставки са напълнени с пръст, така че в тях могат да растат дори най-високите дървета. Направени са от печени тухли, споени с асфалт, с асфалт са залепени и сводовете и подпорните стълбове от каменни блокове. Най-отгоре има стъпаловидни тераси, където се намират спиралните помпи. С тях работници непрекъснато докарват вода от Ефрат. Тази река тече по средата на града, а до реката е градината.”
Още

Висящите градини на Семирамида Няма продукти в тази категория.