Легенда за елхата
През онази святата нощ, когато във Витлеем се родил Спасителят на света, на това събитие се радвали както хората, така и дърветата, храстите, цветята, които растели наблизо до пещерата, в която лежал Младенецът Исус, пазен от ангели. Три дървета, които растели пред самата пещера, успели да видят най–хубаво спящия Младенец. Една величествена па...
През онази святата нощ, когато във Витлеем се родил Спасителят на света, на това събитие се радвали както хората, така и дърветата, храстите, цветята, които растели наблизо до пещерата, в която лежал Младенецът Исус, пазен от ангели. Три дървета, които растели пред самата пещера, успели да видят най–хубаво спящия Младенец. Една величествена палма, високо и разкошно маслиново дърво и една проста зелена елха радостно шумели с листата си и тихичко разговаряли, та да не смутят съня на Младенеца: – Да отидем – предложила палмата на маслината – да се поклоним на Младенеца и да поднесем нашите дарове. – Вземете и мен с вас – тихо помолила елхата. Двете надменни дървета погледнали презрително към малката и безлична елха. Палмата се обадила: – Какъв дар можеш да принесеш ти на Младенеца? Та ти си толкова бедна и незначителна! Имаш само едни бодливи листа, даже сълзите ти миришат лошо! Стой си тук и мълчи! Бедната елха замълчала. Горчивина изпълнила сърцето й, но нямало какво да стори, освен да хвърли пълен с обич поглед към пещерата, в която лежал Младенецът. Когато Исус отворил очички, той дори не погледнал към даровете на палмата и маслината, които били сложени в краката му. Погледът му, пълен с любов, се насочил към скромната елха, която от радост могла само да стори смирен поклон. Тогава един от ангелите погледнал смиреното дърво и благословил: – Нека това бъде награда за теб, смирено дърво! Ти ще бъдеш през вековете вечно зелено свято дърво и ще грееш в деня на Рождеството! Малки и големи ще ти се радват и ще прославят Бога!
Още

Легенда за елхата Няма продукти в тази категория.