ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА
Характерно за широколистните дървета е формирането на добре развити листа, за разлика от иглолистните, при които формата на листата са малки игли. В Западна Европа повечето широколистни дървета са листопадни, т.е. губят листата си през есента. Но някои от широколистните са вечнозелени, като например лавърът. Повечето широколистни са покритосем...
Характерно за широколистните дървета е формирането на добре развити листа, за разлика от иглолистните, при които формата на листата са малки игли. В Западна Европа повечето широколистни дървета са листопадни, т.е. губят листата си през есента. Но някои от широколистните са вечнозелени, като например лавърът. Повечето широколистни са покритосеменни, въпреки че няколко, като например Гинко (Ginkgo biloba), са голосеменни растения. Широколистните дървесни видове се определят по морфологични белези. В асортимента на произвежданата растителност е застъпено богато видово разнообразие – повече от 200 широколистни видове. Отглеждат в контейнери с вместимост 1.5 , 3, 5 и 10 литра, а някои от дърветата в 45, 75 и 100 литра. Това създава възможност растителността да бъде засаждана през цялата година и по този начин да бъдат улеснени усилията на специалистите по ландшафтното устройство,както и на всички, които имат отношение към красотата на растителния свят
Още

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА Съдържа 86 продукта.

за страница
Показване на 1 - 50 от 86 артикула
Показване на 1 - 50 от 86 артикула